§1 Definicje

 1. Darmowa Dostawa – dostawa towarów zakupionych w sklepie internetowym Sisano bez dodatkowych opłat za przesyłkę.
 2. Promocja – ograniczona czasowo oferta dla klientów sklepu Sisano, polegająca na darmowej dostawie zamówień spełniających określone warunki.
 3. Zamówienie – zgłoszenie zakupu towarów dokonane przez Klienta w sklepie internetowym Sisano.
 4. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w sklepie internetowym Sisano.
 5. Sklep internetowy Sisano – Internet Shop Łukasz Muzal NIP 531-17-08-413

§2 Warunki Promocji

 1. Promocja dostępna jest dla wszystkich Klientów sklepu Sisano.
 2. Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie Zamówienia o wartości minimalnej 299 zł.

§3 Czas Trwania

 1. Promocja jest bezterminowa.

§4 Formy Dostawy

 1. W ramach promocji dostępne są wszystkie formy dostawy: paczkomat InPost, dostawa kurierska, oraz dostawa kurierska za pobraniem.

§5 Ograniczenia Terytorialne

 1. Promocja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

§6 Procedura Promocji

 1. Promocja zostanie automatycznie zastosowana w koszyku po przekroczeniu wartości Zamówienia w kwocie 299 zł.

§7 Zastrzeżenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji, jej zawieszenia lub zakończenia.

§8 Rozstrzyganie Sporów

 1. Wszelkie spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu Sisano.
 2. Kontakt z obsługą klienta możliwy jest poprzez adres e-mail: kontakt@sisano.pl, telefon: 608868182, lub listownie: Czarnieckiego 4, 05-191 Mogowo.

§9 Postanowienia Końcowe

 1. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§10 Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sklep Internetowy Sisano.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji zamówień, obsługi promocji, jak również w celach marketingowych, o ile Klient wyraził na to zgodę.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, a w zakresie realizacji zamówień – niezbędność danych do wykonania umowy.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, obsługi posprzedażowej oraz wymogów prawnych, w tym przechowywania dokumentacji księgowej.
 6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia i korzystania z promocji.
 8. Sklep Sisano zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i najlepszymi praktykami.